Brukervilkår

Her finner du brukervilkårene for våre nettsider og app. Ved spørsmål ber vi deg kontakte kundeservice via e-post på kundeservice@omnisys.no.

1 NETTSIDEN OG VILKÅR

1.1 Denne nettside eies og drives av Janski Productions AS («Janski»).

1.2 Disse vilkår («Brukervilkårene») gjelder for ditt bruk av nettsiden. Gjennom å besøke og bruke nettsiden, er du bundet av de til enhver tid gjeldende vilkår for nettsiden.

1.3 Brukerne forplikter seg til ikke å krenke norsk lov ved bruk av nettsiden.

2 ENDRING AV NETTSIDE OG BRUKERVILKÅR

2.1 For å forbedre din bruk av nettsiden vil Janski kunne komme til å gjøre endringer på den.

2.2 Janski forbeholder seg retten til, uten ytterligere varsel, å gjøre de forbedringer, forandringer, tillegg eller fjerning av informasjon på nettsiden som Janski anser nødvendig. Videre forbeholder Janski seg retten til å gjøre endringer i disse Brukervilkårene. De til enhver tid gjeldende Brukervilkår vil være publisert på nettsidene. Ved å fortsette å bruke nettsiden etter at slike endringer har blitt publisert, aksepterer du endringene.

3 IMMATERIELLE RETTIGHETER

3.1 Alt innhold på nettsiden eies, om ikke annet angis, av Janski Productions AS.

3.2 Nettsidens innhold er beskyttet av opphavsrettslige, varemerkerettslige og andre immateriellrettslige bestemmelser. Brukere gis ikke ved noe tilfelle rett til å bruke nettsidens innhold på annen måte enn i henhold til Brukervilkårene.

3.3 Når ikke noe annet angis krever gjengivelse, publisering, bearbeidelse, overføring, lagring eller annen anvendelse av innholdet på nettsiden, forutgående skriftlige godkjennelse fra Janski Productions AS. Unntak gjøres for tilfeldig lagring på datoer eller utskrift for personlig bruk.

3.4 Bruk av varemerker og logotyper som forekommer på nettsiden, forutsetter Janski eller andre berørte rettighetsinnehaveres forutgående skriftlige samtykke.

4 ANSVARSGEBRENSNING

4.1 Janski gir ingen garantier vedrørende nettsidens funksjon eller tilgjengelighet.

4.2 Janski garanterer heller ikke at den informasjon som er tilgjengelig på nettsiden er korrekt eller fullstendig. Dette innebærer informasjon om så vel produkter, tjenester og tilbud samt annen informasjon som oppgitt på nettsiden.

4.3 Janski har verken ansvar for direkte eller indirekte skader forårsaket av nettstedets utnyttelse, eller informasjon på nettstedet, i den utstrekning slik ansvar ikke følger av ufravikelig lovgivning.

5 PERSONOPPLYSNINGER

5.1 Janski vil gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger.

5.2 Vi vil alltid orientere deg om eventuelle brudd på datasikkerhet mv. som vil ha konsekvenser for ditt personvern.

5.3 Vi bruker hovedsakelig informasjonskapsler til et funksjonelt og analytisk formål. Vi bruker i utgangspunktet ikke informasjonskapsler til markedsføring.

Vilkårene ble sist oppdatert 23.03.2020