Avviksregistrering

Enkelt å bruke – full kontroll

Avviksregistrering – enkelt og greit

Omnisys Avvikssystem er et enkelt men kraftfullt system for å håndtere avviksmeldinger. Du som administrator gir ulike brukere tilgang til å sende inn melding om avvik eller hendelse som trenger oppfølging. Du har full oversikt over avvik i Dashboardet, og kan følge opp / delegere dette videre til rette vedkommende.

En av fordelene er at innmelder “føler seg tatt vare på”, og kan følge saken i sin egen webportal, uten å nødvendigvis måtte sende mail eller ta en telefon for å følge opp saken.

Omnisys Avvik er en perfekt løsning for:
– eiendomsforvaltere / utleiere
– kjøpesenter
– bedrifter med mange ansatte
– HMS / internrapportering
– borettslag / sameier


Dashboardet

Avviksdashboardet gir deg full oversikt over alle innmeldte avvik og statusen på disse. Du kan fort se hvilke meldinger som trenger rask oppfølging, og hvilke som kan prioriteres ned.

Du kan enkelt gå inn og behandle avvikene:
– sette ny status og nivå på meldingen
– delegere til andre som skal ta seg av meldingen
– markere den som “under utbedring” eller “ferdig”

All behandling av avvik legges til i historikken, og kan sees av innmelder (på innmelders web-portal).

Dashboardet viser også statistikk på innmeldte saker og løsningsgraden av disse for inneværende år.

Avvikstyper

Du kan sette opp ulike typer avviksmeldinger, som innmelderne kan velge blant ved innmelding av nye saker. Administrator kan selvfølgelig overstyre dette ved mottak av meldingen, men dette kan bidra til en “grovsortering” av innkommende meldinger.

Autodelegering

Du har muligheten til å sette opp “Autodelegering” av avviksmeldinger som kommer inn. Det betyr at du kan registrere faste mottakere av meldingstyper, slik at meldinger med den typen automatisk blir oversendt til den faste mottakeren. Dette kan for eksempel være et rørleggerfirma, som får oversendt avviksmeldingen der type er satt til “toalett / vann / avløp”.

I alle tilfeller blir administrator varslet via epost / SMS om at ny melding er mottatt.

Avviksportal

Mobiltilpasset Avviksportal gjør det enkelt og smidig for dine leietakere / brukere å melde inn hendelser og avvik. Kvittering blir sendt tilbake på epost og / eller SMS.

Avviksportalen har også oversikt over historikken på alle innmeldte saker, og den aktuelle statusen.

Priser Avvikssystem

NB: 30 dager gratis prøvetid!

Du betaler kun for den faktiske bruken av systemet. Det vil si at du kan legge til og fjerne brukere når som helst i løpet av en måned, og systemet vil kun regne pris på de dagene brukeren var aktiv. SMS-meldinger har en pris på 1,- pr. melding.
Omnisys-Icon-large

hold deg oppdatert!

følg vårt nyhetsbrev