Reinsvoll Idrettshall

Arrangør

Tittel

Tidspunkt

Møterom

Møte Idrettsrådet19:00 - 21:00Klubbrom
Espen Syversen (Reinsvoll IF)Møte RIF/Løypelaget19:00 - 21:00Styrerommet